اطلاعیه مهم در خصوص تامین وام برای سفردانشگاهیان به مالزی و چگونگی دریافت آن


  اطلاعیه مهم در خصوص تامین وام برای سفردانشگاهیان به مالزی و چگونگی دریافت آن

با سلام وادب!
ا هماهنگی انجام شده با ستاد رفاهی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بانک ملت مقرر گردید به اساتید و کارکنان محترم دانشگاه ها که به سفر علمی فرهنگی و سیاحتی مالزی اعزام می شوند در قالب طرح شاپ کارت بر اساس شرایط ذیل وام با سود و کارمزد معین پرداخت گردد:

1.مبلغ وام بر اساس تعداد نفرات ثبت نام در سایت مشخص شده است و برای هرنفر3150000 تومان وبرای خانواده های ۲ نفره 6300000 تومان برای خانواده های ۳ نفره مبلغ 9450000 تومان و برای خانواده های ۴ نفره 12600000 تومان پرداخت خواهد شد.

تذکرمهم1: مبالغ پرداختی فوق بعنوان وام برای نفرات اصلی به شعب بانک ابلاغ شده است و مسافرین محترم میتوانند با هماهنگی شعبه مربوطه تاسقف تعیین شده برای سفر(هرنفربزرگسال 3150000 تومان) وام دریافت نمایند ودرصورتی که ازتمام مبلغ مصوب استفاده ننمایند فقط میتوانند مابه التفاوت مبلغ وام وهزینه سفررا درمراکز و فروشگاههای طرف قراردادبانک ملت خریدنمایند.

تذکرمهم2: مبلغی بصورت نقدی به افرادپرداخت نخواهد شد واضافه مبلغ وام فقط درفروشگاههای طرف قراردادبانک قابل خریدخواهدبود.

جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص مراکزطرف قراردادبانک به سایت mellatshop.ir مراجعه نمایید

2.فقط سرگروه یا نفر اصلی به بانک معرفی شده و نفر اصلی با مراجعه به شعب بانک ملت منتخب لیست ذیل و با ارائه ضامن مورد نظر بانک نسبت به دریافت وام اقدام می نماید.

3.کد ملی و مشخصات سر گروه در سامانه بانک موجود است و سرگروه با مراجعه به شعب مورد نظر و ارائه مدارک درخواست شاپ کارت می نماید.

4.این کارت فقط برای سفر مالزی دانشگاهیان تپیش بینی شده و فقط می توانید هزینه سفر خود را در درگاه اینترنتی المهاجرپرداخت کنید و امکان خرید و دریافت وجه در سایرفروشگاه ها و سایر دستگاه های خود پرداز و کارتخوان( بجزفروشگاههای طرف قراردادشاپ کارت) میسر نمی باشد.

5.در جدول ذیل سود دریافتی بابت دریافت شاپ کارت مشخص است و تعیین تعداد اقساط پرداختی و سود آن در اختیار خود فرد می باشد و پس از مراجعه به شعبه می توانید اقساط ۱2، 1۸، ۲۴ و36 ماهه با کارمزد های تعیین شده ، انتخاب و پرداخت نمایید.

6.برای دریافت وام نیاز به ارائه ضامن معتبر بانک و گواهی کسر از حقوق میباشد.

7. اساتید و کارکنان محترم در صورت تقاضای استفاده از وام میبایست با مراجعه مجدد به لینک نتایج قرعه کشی و ویرایش اطلاعات ، تاریخ جدید سفر خود را تعیین نمایند.

8.درصورتی که اساتیدوکارکنان محترم تمایلی به استفاده ازوام نداشته باشند میتوانند همانند قبل هزینه سفرخودرا بصورت ریالی(هزینه بلیط درایران مبلغ 1675000 تومان)ودلاری (مبلغ 340 دلاربابت هزینه هتل وسایرخدمات درمالزی)پرداخت نمایند ودرصورت استفاده ازوام میبایست مبلغ 3150000 تومان (شامل هزینه بلیط وهزینه های هتل وسایرخدمات سفر وهزینه ومالیات وارزش افزوده ) را ازطریق درگاه اینترنتی المهاجر پرداخت نمایند.


بازگشت به صفحه اصلی